Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA- klasy I-VIII

Klasy IV-VIIIReading-Facts-300x277

Uwaga dotycząca wszystkich Przedmiotowych Zasad Oceniania!
Średnia ocen nie stanowi podstawy do wystawienia oceny semestralnej ani rocznej!
O
cenę semestralną / roczną wystawia nauczyciel z uwzględnieniem
przepisów zawartych w Statucie Szkoły i PZO.

biologia
chemia
fizyka
historia
informatyka
język angielski
język polski
matematyka
muzyka
plastyka
przyroda
religia
technika
wychowanie fizyczne

 Klasy I-III

gagag

religia
język angielski
edukacja wczesnoszkolna

 
© Szkoła Podstawowa nr 173