Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

Twoje Dane - Twoja Sprawa

W br szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program skierowany jest do tych. którzy uważają. że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Pierwszą akcją, która miała umożliwić dzieciom zrozumienie tematu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności były obchody Dnia Praw Człowieka 10.12.2012.Zapoznano uczniów z Prawami Dziecka jakie obowiązują w naszym kraju.
W lutym zaplanowano Dzień Ochrony Danych Osobowych połączony w obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.
Przygotowano okolicznościowe gazetki informacyjne, plakaty, przeprowadzono lekcje tematyczne oraz zorganizowano wystawy prac dzieci.

Opiekunką Programu w naszej szkole jest P.Urszula Orzechowska

Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

SKO

sko

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.
Dzięki udziale w programie uczniowie:
• nauczą się zarządzania finansami osobistymi
• wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania
• zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
• nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.
Nowe SKO to:
• dedykowana oferta produktowa dla szkół, rad rodziców oraz praktyczna nauka obsługi konta bankowego dla uczniów poniżej 13 roku życia,
• komplet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
• bezpieczny, atrakcyjny graficznie, zrozumiały dla dzieci serwis bankowości internetowej.
W ramach SKO funkcjonują serwisy internetowe skierowane do dzieci i nauczycieli:
• serwis bankowości internetowej sko.pkobp.pl - pierwszy w Polsce serwis bankowości internetowej dla dzieci poniżej 13 roku życia
• szkolneblogi.pl - platforma blogowa skupiająca szkoły uczestniczące w projekcie SKO
• YouTube.com - kanał wideo programu SKO

Co należy zrobić:
- zgłosić się do szkolnego opiekuna SKO po wniosek o założenie konta
- wpłacić niewielką nawet sumę na konto swojego dziecka, aby mogło wirtualnie dokonywać prostych transakcji i poprzez zabawę uczyć się świadomego oszczędzania
- czerpać przyjemność ze wspólnego oszczędzania

Szkolny opiekun SKO Anna Kowalczyk- Wnuk

Wars i Sawa

"Certyfikat WARS i SAWA jest jednym z elementów Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Podstawową tezą programu jest założenie, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju. Głównym celem przyznawania certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych."

Fragment z założeń projektu

certy0004


 

Szkoła Odkrywców Talentów

Prestiżowy tytuł przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkołom, które wyróżniają się na tle innych placówek pod względem uzdolnień naukowych, sportowych i artystycznych uczniów. Ocenie podlegały osiągnięcia dzieci, ale także zaangażowanie i praca nauczycieli, którzy prowadzą różnorodne zajęcia i często odkrywają talenty swoich uczniów. Umieszczenie na mapie "Szkół Odkrywców Talentów" jest wielkim wyróżnieniem dla naszej szkoły.

certyfikat

 

 

 
© Szkoła Podstawowa nr 173