Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2016-17

 

Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach

Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

rok szkolny 2016 /2017

 

 

 

 

 

Plan działań w okresie 2016 / 2017

 

1.Cel: Poprawa relacji pomiędzy pracownikami i uczniami naszej szkoły

2.Kryterium sukcesu : Zmniejszenie liczby osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30 %                                                                                                                                            

3.Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel:

a) Co wskaże, czy osiągnięto cel: zmniejszy się liczba osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30%

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel: wyniki ankiety, wnioski z rozmów, wyniki obserwacji

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel: szkolny zespól do spraw promocji zdrowia , czerwiec 2017


Opis realizacji kryterium sukcesu:

Zmniejszenie liczby osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30 %

Na przełomie maja i czerwca 2017r. zostały przeprowadzone ankiety wśród pracowników i uczniów naszej szkoły. Ankietowani określali poziom niezadowolenia wystawiając oceny od 1-6. Przyjęto za poziom niezadowalający z atmosfery w szkole oceny 1,2,3. Wyższe oceny oznaczały oceny pozytywne. Biorąc pod uwagę inną liczbę osób ankietowanych, wyniki przedstawione zostaną w procentach.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2016-17

Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2015-16

Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach

Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

rok szkolny 2015 /2016

 

Plan działań w okresie 2015/2016

 

 

1.Cel: Poprawa relacji pomiędzy pracownikami i uczniami naszej szkoły

2.Kryterium sukcesu : Zmniejszenie liczby osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30 %                                                                                                                                            

3.Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel:

a) Co wskaże, czy osiągnięto cel: zmniejszy się liczba osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30%

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel: wyniki ankiety, wnioski z rozmów, wyniki obserwacji

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel: szkolny zespól do spraw promocji zdrowia, czerwiec 2016

 

Opis realizacji kryterium sukcesu:

Zmniejszenie liczby osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30 %

Na przełomie maja i czerwca 2016r. zostały przeprowadzone ankiety wśród pracowników i uczniów naszej szkoły. Ankietowani określali poziom niezadowolenia wystawiając oceny od 1-6. Przyjęto za poziom niezadowalający z atmosfery w szkole oceny 1,2,3. Wyższe oceny oznaczały oceny pozytywne. Biorąc pod uwagę inną liczbę osób ankietowanych wyniki przedstawione zostaną w procentach.

 

 

W porównaniu z rokiem bazowym 2013/14 nadal obserwujemy znaczący spadek uczniów niezadowolonych. Jednak osiągnięcie spadku w porównaniu z rokiem poprzednim okazało się niemożliwe.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 2015-16

Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach

Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

rok szkolny 2014 /2015

Plan działań w okresie 2014/2015                                                                                                                   

 

1.Cel: Poprawa relacji pomiędzy pracownikami i uczniami naszej szkoły

2.Kryterium sukcesu : Zmniejszenie liczby osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30 %                                                                                                                                            

3.Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel:

a) Co wskaże, czy osiągnięto cel: zmniejszy się liczba osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30%

b) Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel: wyniki ankiety, wnioski z rozmów, wyniki obserwacji

c) Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel: szkolny zespól do spraw promocji zdrowia , czerwiec 2015

Opis realizacji kryterium sukcesu:

Zmniejszenie liczby osób niezadowolonych z atmosfery w szkole o 30 %

Na przełomie maja i czerwca zostały przeprowadzone ankiety wśród pracowników i uczniów naszej szkoły. Ankietowani określali poziom niezadowolenia wystawiając oceny od 1-6. Przyjęto za poziom niezadowalający z atmosfery w szkole oceny 1,2,3. Wyższe oceny oznaczały oceny pozytywne. Biorąc pod uwagę inną liczbę osób ankietowanych wyniki przedstawione zostaną w procentach.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z działalności szkoły w ramach Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 
© Szkoła Podstawowa nr 173