Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

Twoje Dane - Twoja Sprawa

W br szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program skierowany jest do tych. którzy uważają. że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Pierwszą akcją, która miała umożliwić dzieciom zrozumienie tematu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności były obchody Dnia Praw Człowieka 10.12.2012.Zapoznano uczniów z Prawami Dziecka jakie obowiązują w naszym kraju.
W lutym zaplanowano Dzień Ochrony Danych Osobowych połączony w obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.
Przygotowano okolicznościowe gazetki informacyjne, plakaty, przeprowadzono lekcje tematyczne oraz zorganizowano wystawy prac dzieci.

Opiekunką Programu w naszej szkole jest P.Urszula Orzechowska

Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej
Turniej

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 
© Szkoła Podstawowa nr 173