Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa

List Burmistrza Dzielnicy Wesoła w sprawie reformy oświaty w Dzielnicy Wesoła - 09.02.17

List Burmistrza

wniosek o przyjęcie do szkoły - druk

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu do pisma Pana Burmistrza dotyczącego możliwości składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów Szkoły Podstawowej przy ul. Klimatycznej 1 w Warszawie, przekazujemy dodatkowe informacje dotyczące roku szkolnego 2017/2018:

Wnioski o przyjęcie dziecka do nowej szkoły mogą składać rodzice wszystkich dzieci. W pierwszej kolejności tworzone będą oddziały przyszłorocznych klas IV i VII (czyli obecnych klas III i VI). Prawo zadeklarowania chęci przeniesienia dziecka do nowej szkoły ma każdy rodzic i będzie to brane pod uwagę w procesie organizacji pracy szkoły, w miarę jej możliwości. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie przez Dyrektora nowej szkoły. Zasady przyjmowania dzieci do szkół nie zmieniają się - pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w obwodzie.


W nowej szkole planowane jest uruchomienie trzech oddziałów klas VII i jednego oddziału klasy IV oraz przeprowadzenie rekrutacji dzieci z obwodu do klasy pierwszej i do oddziałów przedszkolnych.

List Zastępcy Prezydenta ws. zmiany sieci szkół

List Zastępcy Prezydenta ws. zmiany sieci szkół

Broszura informacyjna - Dobra Szkoła

Dobra Szkoła - pobierz broszurę w formacie .pdf

MAPA DROGOWA REFORMY

Mapa drogowa reformy edukacji-Dobra Szkola1

SZKOŁA PO ZMIANIE

Szkola po zmianie-plakat-Dobra Szkola1

 
© Szkoła Podstawowa nr 173